Welcome, Guest | Login

Zapewnienie jakości w międzynarodowych usługach zarządzania wierzytelnościami jest najwyższym priorytetem naszego Zarządu.

Debt recovery solutions through local presence.

p-icon Cel i motyw działania naszej grupy powinien być ujęty w trzech słowach: jakość, jakość, jakość. To powód, dla którego koncentrujemy się na utrzymywaniu wysokiego standardu naszych usług oraz ciągłym doskonaleniu procesów windykacji.

Istotnym elementem corocznych spotkań jest ocena jakości na poziomie poszczególnych biur. Poświęcamy również wiele uwagi i działań wzmacnianiu wzajemnych, bliskich relacji w grupie, co stoi za naszym sukcesem dobrej współpracy.

Każdego roku omawiamy najnowsze branżowe pomysły, trendy, strategie i techniki. Dzięki naszej elastyczności, możemy szybko, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia iść z duchem czasów i nowymi rozwiązaniami.

I w końcu, nasza zręczność i elastyczność, aby iść z duchem czasu zawsze będzie temperowana przez dotychczasowe doświadczenia z tym, co już działa najlepiej. Czasy i metody się zmieniają, a my zmieniamy się z nimi. Ale nasz cel pozostaje niezmienny, dostarczyć najlepsze, optymalne rezultaty oraz zapewnić, że otrzymasz usługi najlepszej jakości.

Optymalna wydajność dzięki skutecznej komunikacji

TCM Group International łączy wyjątkowych specjalistów z całego świata w jedną spójną i zorganizowaną grupę . Wierzymy, że wyniki osiągane przez grupę są tak dobre jak dobra jest komunikacja między członkami grupy – główny powód, dla którego menadżerowie biur TCM Group z całego świata, spotykają się przynajmniej raz w roku.


AGM 2019 – Seoul, South Korea
AGM 2018 - Buenos Aires, Argentina
AGM 2017 – Warsaw, Poland
AGM 2016 – Dubai, UAE
AGM 2015 – Florence, Italy
AGM 2014 – Santiago, Chile
AGM 2013 – Beijing, China
AGM 2012 - Los Angeles, USA
AGM 2011 – Prague, Czech Republic
AGM 2010 – Delhi, India
AGM 2009 – Reykjavik, Iceland
AGM 2008 – Cairo, Egypt
AGM 2007 - Rio de Jainero, Brazil
AGM 2006 – Budapest, Hungary
AGM 2005 – Johannesburg, South Africa
AGM 2004 - Buenos Aires, Argentina
AGM 2003 – Dublin, Ireland
AGM 2002 – Amsterdam, Netherlands
AGM 2001 - Las Vegas, USA
AGM 2000 – Melbourne, Australia
AGM 1999 – Qingdao, China
AGM 1998 – Oslo, Norway