Welcome, Guest | Login

Odkryj 5 powodów, dzięki którym TCM zapewnia doskonałe usługi windykacji międzynarodowej

It is better to know us and not need us than need us and not know us.

1. TCM zapewnia doskonałe rezultaty, ponieważ od momentu powstania jest synonimem jakości i integralności na każdym etapie prowadzenia windykacji międzynarodowej: od pozyskiwania zleceń, przez nadzorowania rozwiązań polubownych lub sądowych, do zakończenia windykacji poprzez odzyskanie środków i przesłanie ich właścicielowi za pośrednictwem bezpiecznego transferu elektronicznego.

 

2. TCM zapewnia doskonałe rezultaty, ponieważ działa na zasadzie ‘No Win, No Fee’. Jeśli nie odzyskamy Twoich pieniędzy, nie płacisz za naszą pracę.

 

3. TCM dostarcza doskonałe usługi windykacyjne, wiedząc jak istotne są uczciwe praktyki, profesjonalizm oraz troska o relacje biznesowe i zyski klientów. Jesteśmy pionierami polubownych i konsekwentnych działań windykacyjnych, wspierających dłużników w spłacaniu ich zobowiązań.

 

4. TCM zapewnia doskonałe rezultaty, ponieważ utrzymuje i stale rozwija sieć starannie wybranych specjalistów i agentów profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami i windykacją. Nasze sukcesy w oferowaniu kompleksowych usług związanych z zarządzaniem i odzyskiwaniem wierzytelności są efektem mocnych relacji pomiędzy poszczególnymi członkami TCM Group, wiodącymi firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi.

 

5. TCM dostarcza doskonałe usługi windykacyjne, ponieważ zapewnia spójność sieci wymagając od członków grupy uczestnictwa w dorocznych spotkaniach. Jest to warunek do zachowania statusu członka TCM Group. Oznacza to, że wszystkie procedury są wsparte wzajemnymi, stabilnymi relacjami.

Co to oznacza dla Ciebie?

Doskonałość naszych usług globalnych zapewniamy poprzez profesjonalizm i najwyższą dbałość o klienta oraz jego należności, niezależnie od miejsca ich pochodzenia, miejsca zlecenia lub siedziby dłużnika.