Welcome, Guest | Login

Prawdopodobnie najlepsza międzynarodowa sieć firm windykacyjnych.

Money knows no borders, Neither do we.

p-icon Być numerem 1 w międzynarodowej windykacji i odzyskiwaniu należności; zmieniać kulturę opóźnionych płatności w handlu międzynarodowym.

Międzynarodowa Windykacja Należności – Misja TCM Group

Chronić kondycję Twojego biznesu, jego płynność finansową oraz relacje biznesowe - rozwijając lokalne kompetencje zarządzania wierzytelnościami łącznie ze specjalistyczną wiedzą z zakresu międzynarodowej windykacji i odzyskiwania należności oraz międzynarodowych raportów kredytowych, dla wszystkich stref czasowych, wszystkich typów klientów oraz wszystkich rodzajów zadłużenia.

Na globalnym rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami realizować zintegrowane usługi jakości premium, efektywne kosztowo i z najlepszymi wynikami.

Ponad ćwierć wieku doświadczenia w międzynarodowej windykacji nauczyło nas w TCM Group, jaką wartość ma przełożenie lokalnego know-how na globalne działania. Dlatego właśnie wierzymy, że nasi lokalni partnerzy z globalnym doświadczeniem są najlepszymi podmiotami do zmierzenia się ze skomplikowanymi wyzwaniami procesów windykacji i odzyskiwania należności, przed którymi stoisz.

Naszą misją podczas tworzenia globalnej sieci windykacyjnej było dbanie o płynność finansową naszych klientów poprzez połączenie najlepszych praktyk z rynków lokalnych w rozwiązania globalne, glocal. Razem, nasz międzynarodowy zespół składający się z lokalnych przedstawicieli w 168 biurach, w 145 krajach, jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej efektywnych instrumentów na międzynarodowym rynku windykacji należności.

Również poprzez fakt, że nasz zysk zależy od naszych sukcesów w odzyskiwaniu Twoich należności, naszą misją jest rozwijanie i utrzymywanie najlepszego otoczenia sprzyjającego osiąganiu sukcesów. Czynimy wszystko co w naszej mocy, by członkowie TCM Group świadczyli usługi wiodącej jakości, wyznaczając standardy etyki biznesowej.

Naszej pracy oddajemy się z pasją - szybko, profesjonalnie, etycznie.

Międzynarodowa Windykacja – tworzenie środowiska sprzyjającego sukcesom

Aby stworzyć środowisko sprzyjające sukcesom w międzynarodowej windykacji, TCM Group rozwija i pielęgnuje poniższe:

 • Spójną sieć biur, która oferuje profesjonalne usługi w oparciu o najwyższy stopień uczciwości i etycznego postępowania, jak również najwyższą jakość lokalnych i międzynarodowych procesów windykacyjnych;
 • Wzmożoną kontrolę jakości m.in. w postaci dorocznego Walnego Zgromadzenia TCM Group, regulującego świadczenie usług w każdym miejscu gdzie jesteśmy obecni. Upewniamy się, że na pewno:
  1. 1. Firmy stowarzyszone z TCM Group działają w oparciu o najwyższe standardy, aby uzyskać status członka
  2. 2. Członkowie TCM Group kontynuują swoje działania w oparciu o najwyższe standardy, tak by móc utrzymać swój status członka;
 • Atmosferę elastyczności, zaufania i wzajemnego poświęcenia dla klienta i sieci współpracowników w oparciu o:
  1. 1. Zobowiązanie każdego członka TCM Group, aby zawsze oferować, najlepsze możliwe rozwiązania klientowi, innym członkom TCM Group, firmom stowarzyszonym TCM Group;
  2. 2. Regularną, systematyczną, pomocną i w pełni profesjonalną komunikację pomiędzy członkami TCM Group a klientem, pomiędzy członkami/firmami stowarzyszonymi z TCM Group a zarządem;
  3. 3. Terminowe rozpatrywanie ewentualnych problemów lub konfliktów, zgodnie ze stałymi, wzajemnie uzgodnionymi zasadami oraz polityką wewnętrzną.

TCM Group jest organizacją działającą bez nastawienia na zysk, samofinansującą się poprzez opłaty członkowskie pobierane od członków i firmy stowarzyszone.