Welcome, Guest | Login

TCM Group - usługi windykacji międzynarodowej i odzyskiwanie należności na zasadzie ’No Win, No Fee’, czyli wyłącznie prowizja od sukcesu.

TCM Group—International Debt Collection Services on a ‘No Win, No Fee’ basis

p-icon Windykacja międzynarodowa i odzyskiwanie należności jest jednym z najbardziej skomplikowanych i kosztownych wyzwań, przed którymi może stanąć Twój biznes. W trakcie porządkowania spraw związanych ze zobowiązaniami i nieuregulowanymi wierzytelnościami prawdopodobnie napotkasz na problemy z:

 • uzyskaniem rozwiązania na drodze polubownej, pozasądowej,
 • komunikowaniem się i negocjowaniem w języku swojego dłużnika,
 • koniecznością poznania i zrozumienia przepisów kraju, w którym przebywa Twój dłużnik,
 • komunikowaniem się z dłużnikami i z firmami windykacyjnymi w wielu krajach, w różnych strefach czasowych, w sprawach dotyczących różnych walut,
 • koniecznością znalezienia firmy windykacyjnej, która skonsoliduje wszystkie Twoje międzynarodowe starania windykacyjne w jeden efektywny i skuteczny proces odzyskiwania wierzytelności,
 • znalezieniem godnego zaufania i efektywnego kosztowo prawnika, w kraju jurysdykcji Twojego dłużnika.

Jeśli masz do czynienia z którąś z powyższych sytuacji, TCM Group International, unikalny sojusz firm windykacyjnych i kancelarii prawnych, jest Twoim globalnym partnerem dla szybkiego, profesjonalnego i etycznego odzyskiwania należności międzynarodowych.

Dzięki przedstawicielom w ponad 140 krajach, obejmujących każdy istotny ekonomicznie obszar świata, jesteśmy przygotowani, aby dostarczyć szybkie i efektywne rozwiązania dotyczące wszystkich aspektów Twojego problemu z windykacją międzynarodową. Zawsze na zasadzie „No Win, No Fee”.

Pieniądze nie znają granic - my również.

 

Nasze usługi:

 • Bezpłatna estymacja kosztów windykacji
 • Etyczne i uczciwe praktyki windykacyjne
 • Działania na zasadzie prowizji od sukcesu
 • Windykacja międzynarodowa poprzez lokalnych przedstawicieli
 • Windykacja krajowa
 • Szybka wysyłka przejrzystych raportów
 • System raportowania skrojony według Twojej kultury, Twojego biznesu i potrzeb
 • Poszukiwanie dłużników oraz ich aktywów
 • Wizyty osobiste u dłużników
 • Wykup wierzytelności
 • Zarządzanie należnościami
 • Efektywne kosztowo prowadzenie postepowań prawnych
 • Szybkie i bezpieczne przekazywanie odzyskanych środków

 

Branże, które obsługujemy:

 • Handel i konsumenci
 • Handel zagraniczny
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Branża medyczna i ochrona zdrowia
 • Turystyka i hotelarstwo
 • Instytucje rządowe i jednostki dyplomatyczne
 • Media i telekomunikacja

Najnowsze wiadomości

The challenges of the GDPR for the debt collection industry – what you need to know

HEVERLEE, Belgium (TCM NEWSROOM) – How has the GDPR affected the debt collection industry? We take stock three months after implementation.

Więcej…