Welcome, Guest | Login

Globální inkaso pohledávek s TCM Group – globální inkasní sítí, se kterou můžete počítat

TCM Group is represented in more than 150 countries.

tcm-iconGlobální inkaso pohledávek vyžaduje účinnou a efektivní globální síť zkušených inkasních specialistů. Tito specialisté by neměli vynikat pouze v jejich znalostech místních zákonů, zvyklostí a jazyků: měli by také být schopni pracovat společně pro váš prospěch. A to platí zvláště v rychle se měnící a nepředvídatelné globální ekonomice.

Celosvětová spolupráce 168 kanceláří TCM Group ve 145 zemích od Ameriky po Asii tvoří právě takovou síť. Naše globální působení v kombinaci s místní odborností zajišťuje důslednou kvalitu napříč všemi službami spojenými s inkasem pohledávek.

Jelikož naše inkasní agentury patří mezi lídry v v oboru v místním i globálním měřítku, tak dobře vědí jak získat vaše peníze zpět.

Bezproblémová integrace znamená maximální efektivitu a minimální náklady

Jednotlivé kanceláře fungují jako uzly, které zpracovávají vlastní pohledávky a pohledávky převzaté ke správě od ostatních kanceláří. Vzhledem ke sjednocení inkasních procesů mezi kancelářemi můžeme nabídnout co nejúčinnější, efektivní globální inkaso pohledávek a s tím související služby v oblasti poskytování kreditních informací. Integrace procesů také vede k úspoře času a zdrojů, a co je nejdůležitější, i k minimalizaci nákladů.

Úzké vztahy vedou k vysoké kvalitě poskytovaných služeb

Úzké vztahy mezi kancelářemi ve skupině jsou udržovány prostřednictvím ročních celoskupinových a pravidelných regionálních mítinků. Naše služby čerpají z globálních znalostí společně diskutovaných na těchto mítincích. To znamená, že můžete vždy počítat s nejvyšší úrovní služeb v oblasti globálního inkasa pohledávek.

Naše kontrola kvality vede k udržení nejvyšších provozních standardů a globálně smýšlející síti

Jedna z částí věnovaná kontrole kvality patří kancelářím, které začínají pracovat ve skupině jako agenti. Ti musí splňovat přísná výběrová kritéria a následně jsou monitorováni. Agenti i kanceláře ve skupině jsou smluvně vázáni dodržovat přísné provozní standardy. Naše přísné výběrové řízení preferuje mezinárodní inkasní agentury, protože jejich zkušenosti v mezinárodním inkasu pohledávek přispívají k úrovni odborných znalostí, jež obvykle nemívají lokálně operující agentury.

SCAM ALERT
Click to read latest scam
Don’t become a victim

Výběr oblasti

Poznámky

1. Následující firmy používají TCM ve svých názvech, marketingových materiálech nebo webových stránkách, ale nejsou členy TCM Group International ehf:

Jamaica Collection & Recovery Services Ltd;
Caribbean Asset Recovery Services Ltd;
Jones Business Services (Australia);
Shandong Total Commercial Credit Management Co., LTD;
Shanghai Engine Enterprise Management Consultant Co., Ltd, (SEMC);
TCM Financial Services LLC (Los Angeles, USA)?;
TCM Inc. / TCM Debt Collection (USA);
TCM India;
TCM UK (alias Key 2 Recoveries);
Total Credit China (Qingdao);
Total Credit Management (India) Pvt. Ltd.;
Total Credit Management Hong Kong Limited;
Total Credit Management Services Lanka (Private) Limited (Sri Lanka).

V případě pochybností kontaktujte “queries/at/tcmgroup.com” pro aktuální informace.

2. Neustále se měnící obchodní, zákonodárné a politické prostředí v některých zemích a/nebo oblastech světa může občas znemožnit vyhovující vymáhání pohledávek. Vždy ověřte u vašeho místního partnera TCM aktuální pokrytí, jelikož zastoupení v některých zemích nebo oblastech nemusí být v daném čase k dispozici.

debt-collection-canada