Welcome, Guest | Login

Pravděpodobně ta nejlepší celosvětová skupina v oblasti inkasa pohledávek.

Money knows no borders, Neither do we.

p-iconBýt číslem 1 ve službách celosvětového inkasa pohledávek; Změnit kulturu splácení pohledávek v mezinárodním obchodě.

Celosvětové inkaso pohledávek – Mise TCM

Chránit zdraví vašich peněžních toků a obchodních vztahů - využitím odborných znalostí v oblasti vymáhání pohledávek společně s odbornými znalostmi v oblasti celosvětového přeshraničního vymáhání pohledávek a poskytováním mezinárodních kreditních zpráv - pro všechny ekonomické zóny, všechny typy klientů, všechny velikosti dluhů.

Poskytovat služby špičkové kvality v celosvětovém vymáhání pohledávek a globální správě pohledávek – s integritou nákladové efektivity a nejlepšími výsledky.

Více než čtvrt století zkušeností s celosvětovým vymáháním pohledávek vedlo k tomu, že TCM přeměnilo místní odborné znalosti na globální. To je důvod, proč jsme přesvědčeni, že místní partneři s touto globální znalostí jsou nejvhodnějšími partnery k řešení složitých problémů spojených s řešením pohledávek.

Při vytváření globální sítě pro vymáhání pohledávek je naší misí chránit zdraví vašich peněžních toků tím, že chytře využijete naše globálně-místní inkaso pohledávek. Náš globální tým inkasních agentur - 168 poboček ve 145 zemích - je jedním z nejvýkonnějších a nejúčinnějších mezinárodních nástrojů pro vymáhání pohledávek na trhu.

A protože náš konečný výsledek závisí na našem úspěchu při vymáhání peněz, vidíme to jako naše poslání rozvíjet a udržovat nejlepší možné prostředí pro úspěch. Vyvíjíme proto maximální úsilí, aby naši členové vám poskytovali služby, které jsou na nejvyšší úrovni v oboru, využívali standardizované etické postupy a dosahovali nejoptimálnějších výsledků.

Nemůžeme být více zanícení při vymáhání vašich pohledávek - rychle, profesionálně, eticky.

Celosvětové vymáhání pohledávek – vytváření prostředí pro úspěch

Aby TCM Group vytvářela prostředí pro úspěšné vymáhání pohledávek ve světě, vyvíjí a udržuje následující:

 • Ucelená síť kanceláří, která nabízí vynikající profesionalitu založenou na nejvyšším stupni integrity a etického chování, stejně jako nejvyšší kvality v domácích i celosvětových procesech inkasa pohledávek ;
 • Přísné kontroly kvality, např. v rámci valných hromad, které regulují poskytování služeb na každém kontaktním místě a které zajišťují
  1. 1. Pobočky skupiny se přibližují k nejvyšším standardům pro možnost stát se členem a
  2. 2. Členové skupiny pokračují v podávání nejvyšších standardů aby udrželi možnost být členem.
 • atmosféra flexibility, důvěry a vzájemného věnování se klientovi a síti na základě
  1. 1. Závazku každého člena nabídnout vždy nejlepší možnou službu klientovi, skupině a pobočkám skupiny;
  2. 2. Pravidelné, systematické, užitečné a profesionální komunikaci mezi členem skupiny a klientem, mezi členy / pobočkami skupiny a jejich vedením na valné hromadě skupiny a jinými dostupnými prostředky; a
  3. 3. Včasného řešení možných problémů nebo konfliktů v souladu s pevnými, vzájemně dohodnutými pravidly a politikami.

Skupina TCM je nezisková organizace, která se sama financuje prostřednictvím členských příspěvků vybraných od jednotlivých členů a přidružených společností