Welcome, Guest | Login

Hledáte kompetentní a důvěryhodné řešení správy pohledávek? TCM má v této oblasti historickou zkušenost.

Money knows no borders, Neither do we.

p-icon Total Credit Management International, TCM Group, byla založena v roce 1987, kdy malá skupina globálně smýšlejících firem pro správu pohledávek a inkasních agentur, které se nacházely především v Pacifické oblasti, se spojila dohromady s cílem minimalizovat náklady spojené se správou mezinárodních pohledávek.

Došlo k vytvoření jednotného kontaktního místa pro společnosti, organizace a jednotlivce, kteří potřebují řešení mezinárodní správy pohledávek a globální služby pro vymáhání pohledávek z obchodních a spotřebitelských vztahů. Zakládající členové TCM chtěli poskytnout klientům přístup ke službám, založených na společných zkušenostech a odborných znalostech přeshraničního řízení, napříč odlišnými právními systémy. A jaké to přineslo ovoce?

Historicky se jedná o bezkonkurenčně nejkompetentnější a nejdůvěryhodnější řešení při obnově cash-flow. Přitom nezáleží o jaký ekonomický region se jedná, v jakém je časovém pásmu a jakou využívá měnu..

Prvotřídní reputace v mezinárodním řešeních správy pohledávek a vymáhání pohledávek

Od roku 1987 se TCM rozšířila o 167 poboček ve 145 zemích světa v každé hlavní ekonomické oblasti světa. Během této doby se Skupina pyšní prvotřídní reputací při zlepšování cash-flow pro převážnou většinu svých klientů prostřednictvím poskytování kvalitních služeb správy pohledávek a především úspěšného vymáhání mezinárodních pohledávek. A to jak mimosoudně, tak prostřednictvím soudního řešení.

Máme více než 30letou praxi při řešení problémů v mezinárodním vymáhání a správě pohledávek. Rozumíme více než dobře legislativním, kulturním a logistickým problémům, s nimiž se potýkáte při vymáhání nesplacených mezinárodních pohledávek s ohledem na jazykové a kulturní bariéry, časová pásma a různé měny.

TCM je volba partnera, který se stará o vaše peníze - efektivně, eticky - bez ohledu na to, kde na světě se nacházíte vy, váš dlužník nebo vaše peníze.